Odprężanie indukcyjne

Zapytanie

CZYM JEST INDUKCJA ODPRĘŻAJĄCA?

  W okresie obróbki precyzyjnych części jest wiele części po obróbce przez precyzyjny sprzęt, zawsze są miejsca, które nie spełniają wymagań, więc odprężanie indukcyjne jest bardzo potrzebne.

  Odprężanie indukcyjne polega na podgrzewaniu wszelkiego rodzaju metalowych części maszyn do określonej temperatury, utrzymywaniu ciepła przez pewien czas, a następnie powolnym chłodzeniu, odzyskiwaniu w przedmiocie obrabianym, eliminując w ten sposób naprężenia szczątkowe w procesie nazywa się odprężanie, może być również nazywany wyżarzaniem, metal po odkształceniu chłodzenia znajduje się poniżej ogrzewania temperatury rekrystalizacji, może zbliżyć się do procesu obróbki cieplnej organizacji równowagowej.

  Zwykle można go użyć do wyeliminowania naprężeń szczątkowych w materiale po spawaniu, hartowaniu, instalacji i innych procedurach, aby przedmiot obrabiany nadal zachowywał efekt utwardzania, zapobiegał deformacji i pękaniu.

1. Automatyczny system odprężania głowicy zaworu silnika

1. Automatyczny system odprężania głowicy zaworu silnika

2. Odprężanie końca rury wiertniczej

indukcyjny koniec rury wiertniczej odprężającej

3. Końcówki sworznia osi odprężają się

Axis Pin kończy proces odprężania
błąd:

Proszę o ofertę