Obróbka azotowaniem

Zapytanie

  Azotowanie to chemiczny proces obróbki cieplnej, w którym atomy azotu wnikają w warstwę powierzchniową przedmiotu obrabianego w określonym ośrodku w określonej temperaturze. Powszechne jest azotowanie ciekłe, azotowanie gazowe, azotowanie jonowe.

Proces azotowania jonowego

Piec do azotowania jonów jarzeniowych

Piec do azotowania gazowego

błąd:

Proszę o ofertę